Families 65391
Profiles 1113501
Петро Іванович Фролов
  Birth info
Birth date: 1915 January 1

1915 р. н., с. Дмитрівка, українець. Учасник Великої Вітчизняної війни. Призваний в червні 1940 р. Мол. сержант. 397 сп 106 сд. Помер. Похований в с. Дмитрівка.
  © 2002-2020|service.familyface.com@gmail.com