Families 64941
Profiles 1112346
Григорій Несторович ЙОСИПЕНКО
  Birth info
Birth date: 1914 January 1

1914 р. Українець. Рядовий. Загинув у бою 16.06.1944 р. Похований: Могильовська обл., Білорусь.
  © 2002-2020|service.familyface.com@gmail.com