Families 66291
Profiles 1115962
Мефодій Герасимович АВЕРКІН
  Birth info
Birth date: 1901 January 1

1901 р. Рядовий. Вересень 1941 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com