Families 66291
Profiles 1115962
Федір Олексійович АКИМЕНКО
  Birth info
Birth date: 1912 January 1

1912 р., Чернігівська обл. Рядовий. Грудень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com