Families 66291
Profiles 1115962
Олексій Євгенович АКИМОВ
  Birth info
Birth date: 1918 January 1

1918 р., Орловська обл., Російська Федерація. Рядовий. Грудень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com