Families 66290
Profiles 1115960
Григорій Степанович АНДРІЯНОВ
  Birth info
Birth date: 1910 January 1

1910 р., Іркутська обл., Російська Федерація. Рядовий. Грудень 1941 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com