Families 66052
Profiles 1115213
Сергій Іванович БОЛЬШАКОВ
  Birth info
Birth date: 1897 January 1

1897 р., Курганська обл., Російська Федерація. Технік-інтендант 1-го рангу. Липень 1942 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com