Families 66052
Profiles 1115213
Михайло Григорович КОСАРЕВ
  Birth info
Birth date: 1924 January 1

1924 р., Орловська обл., Російська Федерація. Рядовий. Січень 1945 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com