Families 66291
Profiles 1115962
Григорій Костянтинович КРАВЧЕНКО
  Birth info
Birth date: 1906 January 1

1906 р. Рядовий. Загинув у полоні 26.07.1944 р. Похований: Німеччина.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com