Families 66294
Profiles 1115970
Михайло Зіновійович БОРДОНОС
  Birth info
Birth date: 1914 January 1

1914 р. Рядовий. Серпень 1941 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com