Families 66294
Profiles 1115970
Андрій Васильович БЕЗІМЕННИЙ
  Birth info
Birth date: 1894 January 1

1894 р. Рядовий. Січень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com