Families 66292
Profiles 1115964
Григорій Гаврилович КОВАЛЬ
  Birth info
Birth date: 1919 January 1

1919 р. Українець. Мобілізований у 1941 р. Рядовий. Грудень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com