Families 66294
Profiles 1115970
Григорій Іванович БІЛИЙ
  Birth info
Birth date: 1925 January 1

1925 р., Миколаївська обл. Рядовий. Травень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com