Families 66291
Profiles 1115962
Володимир Сергійович БОНДАР
  Birth info
Birth date: 1922 January 1

1922 р., Миколаївська обл. Мобілізований у 1941 р. Рядовий. Грудень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com