Families 66291
Profiles 1115962
Федосій Семенович В'ЮН
  Birth info
Birth date: 1907 January 1

1907 р., Київська обл. Мобілізований у 1944 р. Рядовий. Березень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com