Families 66292
Profiles 1115964
Микола Михайлович ЗАХАРОВ
  Birth info
Birth date: 1905 January 1

1905 р., м. Дніпропетровськ. Рядовий. Серпень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com