Families 66291
Profiles 1115962
Петро Сергійович ЗДОРЕНКО
  Birth info
Birth date: 1910 January 1

1910 р. Мобілізований у 1944 р. Рядовий. Квітень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com