Families 66294
Profiles 1115970
Сергій Автономович ІВАНОВ
  Birth info
Birth date: 1900 January 1

1900 р., Івановська обл., Російська Федерація. Росіянин. Мобілізований у 1944 р. Рядовий. Квітень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com