Families 67338
Profiles 1118901
Михайло Артемович КАЗАКОВ
  Birth info
Birth date: 1921 January 1

1921 р., Брянська обл., Російська Федерація. Рядовий. Жовтень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com