Families 67351
Profiles 1118931
Сергій Артемович КАЗАКОВ
  Birth info
Birth date: 1919 January 1

1919 р., Брянська обл., Російська Федерація. Рядовий. Квітень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com