Families 67338
Profiles 1118901
Григорій Іванович КАРПЕНКО
  Birth info
Birth date: 1918 January 1

1918 р., Чернігівська обл. Ст. сержант. Серпень 1941 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com