Families 66294
Profiles 1115970
Теофіл Іванович ВИЛЬЧИНСЬКИЙ
  Birth info
Birth date: 1917 January 1

1917 р., Вінницька обл. Рядовий. Жовтень 1941 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com