Families 66291
Profiles 1115962
Майор Львович ГОФМАН
  Birth info
Birth date: 1911 January 1

1911 р., Кіровоградська обл. Мобілізований у 1941 р. Рядовий. Травень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com