Families 65588
Profiles 1113989
Георгій Іванович МОСІН
  Birth info
Birth date: 1926 January 1

1926 р. Єфрейтор. Загинув 29.01.1945 р. Похований: Німеччина.
  © 2002-2020|service.familyface.com@gmail.com