Families 66291
Profiles 1115962
Віктор Вікторович ЄРЬОМЕНКО
  Birth info
Birth date: 1926 January 1

1926 р. Рядовий. Січень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com