Families 66294
Profiles 1115970
Савелій Ілліч ІВАНОВ
  Birth info
Birth date: 1922 January 1

1922 р. Рядовий. 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com