Families 66291
Profiles 1115962
Григорій Антонович КОЛОДЯЖНИЙ
  Birth info
Birth date: 1920 January 1

1920 р. Рядовий. Грудень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com