Families 66291
Profiles 1115962
Григорій Михайлович КРУПОДЕР
  Birth info
Birth date: 1902 January 1

1902 р. Рядовий. Загинув у бою 27.02.1944 р. Похований: Ленінградська обл., Російська Федерація.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com