Families 65594
Profiles 1114025
Григорій Матвійович ЗАВГОРОДНІЙ
  Birth info
Birth date: 1906 January 1

1906 р. Рядовий. Травень 1944 р.
  © 2002-2020|service.familyface.com@gmail.com