Families 65594
Profiles 1114025
Григорій Савелійович ІЛЬЄНКО
  Birth info
Birth date: 1900 January 1

1900 р. Рядовий. Травень 1942 р.
  © 2002-2020|service.familyface.com@gmail.com