Families 65594
Profiles 1114025
Анатолій Лазарович КОРНІЄНКО
  Birth info
Birth date: 1919 January 1

1919 р. Рядовий. Квітень 1944 р.
  © 2002-2020|service.familyface.com@gmail.com