Families 65891
Profiles 1114731
Яків Гордійович ХОЛОД
  Birth info
Birth date: 1907 January 1

1907 р. Рядовий. Березень 1945 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com