Families 66290
Profiles 1115960
Віктор Михайлович АКСЬОНОВ
  Birth info
Birth date: 1924 January 1

1924 р., Московська обл., Російська Федерація. Рядовий. Серпень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com