Families 66290
Profiles 1115960
Микола Гордійович АЛЕКСЄЄНКО (ОЛЕКСІЄНКО)
  Birth info
Birth date: 1912 January 1

1912 р., Одеська обл. Рядовий. Квітень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com