Families 66290
Profiles 1115960
Леонтій Лаврентійович АЛЕННИКОВ
  Birth info
Birth date: 1905 January 1

1905 р. Рядовий. Вересень 1942 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com