Families 67807
Profiles 1120124
Антон Васильович Демидчук
  Birth info
Birth date: 1908 January 1

1908 р., с. Жолонь, українець, колгоспн., мобілізов. у 1941 р., ряд. Загинув у бою 18.03.1944 р. Похов. на хут. Глибока Долина Вербського р-ну Ровенської обл.
  © 2002-2022|service.familyface.com@gmail.com