Families 67628
Profiles 1119629
Василь Іванович Демидчук
  Birth info
Birth date: 1914 January 1

1914 р., с. Жолонь, українець, колгоспн., мобілізов. у 1941 р., ряд. Загинув у 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com