Families 67807
Profiles 1120124
Василь Юхимович Демидчук
  Birth info
Birth date: 1908 January 1

1908 р., с. Жолонь, українець, колгоспн., мобілізов. у 1941 р., ряд. Загинув у квіт. 1944 р.
  © 2002-2022|service.familyface.com@gmail.com