Families 67807
Profiles 1120124
Володимир Іванович Демидчук
  Birth info
Birth date: 1919 January 1

1919 р., с. Жолонь, українець, колгоспн., мобілізов. у 1941 р., ряд. Пропав без вісті в 1941 р.
  © 2002-2022|service.familyface.com@gmail.com