Families 67601
Profiles 1119567
Євтух Никонорович Демидчук
  Birth info
Birth date: 1904 January 1

1904 р., с. Жолонь, українець, колгоспн., мобілізов. у 1941 р., ряд. Помер від ран 3.10.1944 р. Похов. у м. Демблин Люблінського воєводства, Польща.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com