Families 67807
Profiles 1120124
Петро Бенедьович Демидчук
  Birth info
Birth date: 1907 January 1

1907 р., с. Жолонь, українець, колгоспн., мобілізов. у 1941 р., ряд. Загинув у бою 31.03.1945 р. Похов. у Німеччині.
  © 2002-2022|service.familyface.com@gmail.com