Families 67199
Profiles 1118519
Андрій Іванович АБАШИН
  Birth info
Birth date: 1920 January 1

1920 р., Орловська обл., Російська Федерація. Старшина. Грудень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com