Families 67176
Profiles 1118461
Павло Васильович АБРОСКІН
  Birth info
Birth date: 1926 January 1

1926 р., Калузька обл., Російська Федерація. Рядовий. Липень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com