Families 67176
Profiles 1118461
Леонтій Йосипович АВАЗЮК
  Birth info
Birth date: 1900 January 1

1900 р., Тульська обл., Російська Федерація. Рядовий. Серпень 1941 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com