Families 67180
Profiles 1118472
Олексій Олексійович АГАФОНОВ
  Birth info
Birth date: 1914 January 1

1914 р., Кіровоградська обл. Рядовий. Грудень 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com