Families 67198
Profiles 1118514
Григорій Георгійович АГЄЄВ
  Birth info
Birth date: 1898 January 1

1898 р., Гомельська обл., Білорусь. Рядовий. Лютий 1945 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com