Families 67176
Profiles 1118461
Яків Петрович АКУЛЬОНОК
  Birth info
Birth date: 1903 January 1

1903 р., Смоленська обл., Російська Федерація. Лютий 1944 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com