Families 67180
Profiles 1118472
Григорій Васильович АЛІСКОВ
  Birth info
Birth date: 1912 January 1

1912 р., Донецька обл. Рядовий. Серпень 1943 р.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com