Families 67351
Profiles 1118931
Григорій Єпіфанович БАБЕНКО
  Birth info
Birth date: 1896 January 1

1896 (1897) р. Рядовий. Загинув у бою 12.03.1944 р. Похований: Кіровоградська обл.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com