Families 67628
Profiles 1119629
Григорій Миколайович АЛЕКСАНДРОВ
  Birth info
Birth date: 1912 January 1

1912 р. Рядовий. Загинув 07.02.1945 р. Похований: Німеччина.
  © 2002-2021|service.familyface.com@gmail.com